Geodetická kancelář Havířov GEO-INFO Ing. Ivan Požár

GEO-INFO Ing. Ivan Požár | geodet Havířov

 • geometrický plán - rozdělení pozemku
 • geometrický plán - vyznačení věcného břemene
 • geometrický plán - vyznačení stavby nebo přístavby
 • zaměřování polohopisu, výškopisu
 • zaměřování inženýrských sítí
 • podklady pro projekty
 • inženýrská geodézie
 • vytyčování vlastnických hranic
 • vytyčování staveb
 • digitalizace map
 • odborná činnost v hornictví

Úřední hodiny: dle telefonické domluvy.

Geodetická kancelář Havířov - Ing. Ivan Požár

Adresa

Městské podnikatelské centrum
Palackého 689/2
Havířov-Město

Email

Telefon

pevná linka: 596 891 113
mobil:604 116 524